googlef4e38cd95125720f.html

Talent at School coaching

Wat is Talent at School coaching nu precies?

De vraag naar coaching, therapie, sociale vaardigheidstrainingen of andere vormen van professionele begeleiding, voor kinderen flink gestegen. Meestal gebeurt dit buiten schooltijd.

Kinderen van nu moeten al zoveel daarom is het belangrijk dat ze buiten schooltijd kunnen spelen, sporten en ontspannen. Vanuit ervaring blijkt dat het een positiever effect heeft en de drempel lager is wanneer er gekozen wordt voor een “inhouse” kindercoach/therapeut. Dus talentcoaching, therapie en training op school, onder schooltijd.


Talent at School coaching bij Vitacara

De samenleving en vooral binnen het schoolklimaat functioneert het kind functioneert namelijk als deel van een groter geheel: de omgang met medeleerlingen, leerkrachten, ouders en eventuele derden. Als schooltherapeut en coach heb ik gekozen voor de verbinding tussen deze doelgroepen om zo het kind optimaal te ondersteunen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Door de focus te leggen op het faciliteren van het welzijn van het kind en zijn omgeving. Alle trajecten gaan in onderlinge samenwerking met de ouders. Ik begeleid kinderen, op school, onder schooltijd.

Talent at School coaching kan volgende zaken omvatten:

  • Korte praatjes met kinderen over hoe het gaat op school/in de klas of onderwerpen waar zij zelf mee komen. Deze praatjes worden gehouden op verzoek van het kind zelf, ouders of leerkracht;
  • Maatwerk “training on the job” voor groepen en/of leerkrachten. Bijvoorbeeld bij een negatief groepsklimaat, de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, beeld & brein voorkeuren etc.)
  • Individuele(therapie)trajecten met kinderen die extra zorg nodig hebben. Zoals bij gepest worden, moeite om aansluiting te vinden, boze buien, teruggetrokken gedrag, ‘op de tenen lopen’, onrustige thuissituatie etc.

Over Vitacara

  • Situationele aanpak
  • Korte lijnen leerkracht – kind – ouders
  • Preventief, zonder procedures

Ervaring vanuit de praktijk

“Onze zoon had voortdurend botsingen met zijn leerkracht. Ondanks regelmatige gesprekken kwamen we er samen niet uit, behalve het advies om ons kind  te laten onderzoeken. Via vrienden werden we geattendeerd op Marleen. Ondanks enige reserve vanuit school hebben we toch doorgezet contact te leggen. Het resultaat: inzicht en verbeterd klimaat in de klas, waardoor ons kind weer met plezier naar school gaat.”

Therése – 36 jaar


Tarieven ouder en kind coaching

Sessies Talent at School coachingTarief
Intake (90 min)€ 110,-
Vervolgsessies€ 90,-*
*Kinderen t/m 12 jaar€ 80,-

Controleer de vergoedingsmogelijkheid

* Via Zorgverzekeraars mits u aanvullend verzekerd bent
* Via de belastingdienst als ziektekosten, vraag uw belastingconsulent wat de grens is voor u
* Via de belastingdienst als scholingskosten of training waarbij u aangeeft te investeren in loopbaan ontwikkeling of verbetering
* Via uw werkgever en het UWV de trainingen laten betalen vanuit een zgn. IRO(individuele Re-integratie Overeenkomst)
* Hebt u een uitkering vraag naar de mogelijkheden bij uw uitkeringsinstantie m.b.t. herstel en re-integratie voor een IRO overeenkomst. Zie info www.uwv.nl en www.kiesjereintegratie.nl
* U kunt me vrijblijvend advies vragen naar de genoemde mogelijkheden, of individuele begeleiding

Tevens kunt u de lijst van zorgverzekeraars met betreffende vergoedingen vinden op de site  www.batc.nl.

Betalingen
Na elke sessie ontvangt u een factuur. Alle consulten dienen contant of via de bank te worden voldaan. De factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.

Annuleringbatc
Wij begrijpen dat het voor kan komen dat u onverwachts verhinderd bent. Wij vragen u op werkdagen minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Voor de afspraken op maandag geldt, afmelden vrijdag voor 12.00 uur. Spreek, indien wij niet bereikbaar zijn, zo nodig in, op de voicemail van het mobiele nummer. Bij niet tijdige annulering zijn wij genoodzaakt de door u gereserveerde tijd in rekening te brengen.

BATC zorgverlener
De stichting BATC (Belangen Associatie Therapeut en Consument) registreert, accrediteert en certificeert therapeuten, artsen en organisaties in de natuurgerichte gezondheidszorg. Registratie biedt bescherming, ondersteuning en geloofwaardigheid.


Contactformulier