googlef4e38cd95125720f.html

MatriXmethode en coaching

De MatriXmethode Een niet belastende coaching methode. MatriXcoaching is een gesprekstechniek die is ontstaan vanuit de MatriXmethode die ontwikkeld is door Ingrid Stoop.

Alle informatie van wat jij ziet, hoort, ruikt, proeft en denkt verwerk jij onbewust op jouw eigen manier.
Dat is je interne strategie.
Niemand heeft jou ooit verteld hoe jij dat moet doen.

Als jouw manier niet handig is, of niet goed werkt, kunnen er verschillende soorten problemen ontstaan die allemaal met jouw manier van informatie verwerken te maken hebben.
Ik kan jou leren hoe jij zelf de niet goed werkende strategie kunt vervangen voor een strategie die wel werkt voor jou.

 

Een vol en druk hoofd

 

Al jouw pieker gedachten, alles wat je nog ‘moet’ doen, jouw zorgen of angsten maar ook de leuke dingen die jij nog wilt gaan doen, alles waar jij constant mee bezig blijft, dat is allemaal informatie die niet op de juiste plek staat.Een vol en druk hoofd is een kenmerk van een niet effectieve interne strategie.

Je kunt jouw drukke hoofd wel vergelijken met een computer. De harde schijf is overvol en niet georganiseerd.
Hierdoor doet de computer doet er lang over om alle informatie terug te vinden.
Dus moet deze computer worden opgeschoont en defragmenteert.

En dat is precies waar jouw hoofd ook aan toe is!

Jij kunt alle informatie in jouw hoofd ordenen. Je ruimt de informatie als het ware op en geeft het een eigen plek.
Dat kan jij al in 1 uurtje leren en deze mooie techniek kun jij de rest van je leven toepassen. Altijd en overal.
Een opgeruimd en rustig hoofd, hoe fijn is dat!

Leerproblemen

Op school leer je wat je moet leren maar vaak niet hoe je dit moet opslaan.
Als je alle informatie die je binnenkrijgt niet op een handige manier kunt opslaan, ontstaan er problemen.
Bij leerproblemen leer ik jou een handige manier om informatie te verwerken en op te slaan, zodat jij het snel kunt terugvinden. Deze nieuwe handige strategie kan je daarna overal voor gebruiken.

Dyslexie en Dyscalculie worden niet opgelost, maar als de basisinformatie goed is opgeslagen, gaat het lezen en rekenenveel gemakkelijker.

Angsten, emotionele problemen en trauma’s

Als er mensen met angst(en), trauma’s of emotionele problemen in mijn praktijk komen leg ik eerst uit wat een angst is.
En als zij dan ook weten hoe het werkt in hun hoofd, begrijpen zij precies wat er met hen gebeurd.
En dat geeft al gelijk verlichting!

Een angst is eigenlijk niets anders dan informatie die groot en negatief is opgeslagen in jouw lange termijn geheugen.
En die angst, jouw gevoelens en beleving, komen naar boven bij de herinnering aan een nare gebeurtenis uit jouw verleden.
Jij blijft erover piekeren en het kan jou helemaal verlammen.

Jij bedenkt misschien ook nog van alles wat in de toekomst zou kunnen gebeuren. En dat versterkt weer jouw angst.
Jouw interne strategie blijkt dan niet goed voor jou te werken.
Het is eigenlijk allemaal informatie die negatief is opgeslagen.

Veel mensen weten niet dat je die informatie opnieuw kunt opslaan, en dan neutraal of positief.

De feiten van wat er gebeurd is blijven natuurlijk onveranderd maar doordat jij zelf jouw eigen strategie en de belevingdaarvan verandert, verdwijnen de klachten of worden (sterk) verminderd.

Ik hoef de inhoud of oorzaak van jouw angst niet te weten.
Dit betekent, dat wanneer jij moeite hebt met het bespreken van jouw probleem, jij toch geholpen kunt worden.
Ik stel alleen maar open vragen en jij ontdekt daarbij zelf wat er voor jou werkt.

Deze techniek is ontwikkeld door Ingrid Stoop. Op effectieve wijze worden diverse fysieke- en/of mentale problemen, zoals pijnklachten, angsten, chaos in het hoofd, concentratie problemen, praktische geneutraliseerd. In deze methode wordt uitgegaan van ieder individuele zintuiglijk representatie en verwerking.

Elk mensenkind heeft een eigen interne strategie heeft ontwikkeld in het omgaan met (negatieve) gebeurtenissen. Deze strategie was misschien effectief binnen de omstandigheden, maar is in het heden vaak niet optimaal, waardoor er problemen ontstaan. In deze coaching wordt de niet effectieve manier van omgaan geneutraliseert en kun je gebruik maken van je eigen kracht en potentieel. Met behulp van een versterkende strategie zal je in de toekomst beter handelen in lijn van wie je echt bent. Wil je nog meer informatie check op www.matrixmethodeinstituut.nl

Meestal zijn er één tot maximaal 4 sessies nodig voor een positief resultaat.