Kinderyoga – kind in beweging

Wat is kinderyoga nu precies?

Is een combinatie van spel en bewegingoefeningen (yoga) Er wordt afgewisseld met dans, oefeningen, muziek en expressie. Hierbij staat plezier en spel altijd centraal.


Kind in beweging bij VitaCara

Focus is plezier en ontspanning. In kleine groepjes van maximaal 6 kinderen, gaan we samen het avontuur aan. Er wordt elke bijeenkomst aan de hand van een verhaal en/of thema.

De kinderyoga omvat:

  • (Optie) intake
  • 2 wekelijkse bijeenkomsten
  • (Optionele) evaluatiemomenten

Kind in beweging

Bij kind in beweging leren kinderen zich meer te ontspannen, waardoor ze beter om kunnen gaan met de drukte en onrust van de omgeving.

Door specifiek op kinderen afgestemde yogaoefeningen leren zij meer met zichzelf in contact te komen. Kind in beweging is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De lessen zijn leuk, dynamisch en gericht op spel en plezier. De belevingswereld van het kind staat centraal.

De yogaoefeningen zijn zeer uiteenlopend en bestaan bijvoorbeeld uit: het imiteren van dieren, dans verhalen vertellen, mandala’s tekenen en kringgesprekken. Daarnaast oefenen we klassieke yogahoudingen, ademhalingsoefeningen, visualisaties en meditatie.

Het bevorderd de gezondheid en het uithoudingsvermogen Het is goed voor de concentratie, het zelfvertrouwen en zelfexpressie. Kortom het versterkt hun algehele balans.

De lessen worden wekelijks gegeven in kleine groepen van maximaal 6 kinderen en duren 1 uur.Kind in beweging is niet gebonden aan religie of cultuur.

Aanmelding voor de yoga kan bijvoorkeur na telefonisch contact.

Over Vitacara

  • Hoge klanttevredenheid
  • Persoonlijke benadering
  • Uitvoerige nazorg

Ervaring vanuit de praktijk

Laatst zei onze dochter; ‘Ik vind het liedje met de zonnegroet altijd leuk om mee te beginnen. Dan ben ik helemáál vrolijk.”

Feline, moeder van Merle


Tarieven kinderyoga

  • Intake                        € 45,-
  • Losse sessies           € 8,-
  • Abonnement (8x)    € 55,-

Controleer de vergoedingsmogelijkheid:
* Via Zorgverzekeraars mits u aanvullend verzekerd bent
* Via de belastingdienst als ziektekosten, vraag uw belastingconsulent wat de grens is voor u
* Via de belastingdienst als scholingskosten of training waarbij u aangeeft te investeren in loopbaan ontwikkeling of verbetering
* Via uw werkgever en het UWV de trainingen laten betalen vanuit een zgn. IRO(individuele Re-integratie Overeenkomst)
* Hebt u een uitkering vraag naar de mogelijkheden bij uw uitkeringsinstantie m.b.t. herstel en re-integratie voor een IRO overeenkomst. Zie info www.uwv.nl en www.kiesjereintegratie.nl
* U kunt me vrijblijvend advies vragen naar de genoemde mogelijkheden, of individuele begeleiding

Tevens kunt u de lijst van zorgverzekeraars met betreffende vergoedingen vinden op de site  www.batc.nl.

Betalingen
Na elke sessie ontvangt u een factuur. Alle consulten dienen contant of via de bank te worden voldaan. De factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.

Annuleringbatc
Wij begrijpen dat het voor kan komen dat u onverwachts verhinderd bent. Wij vragen u op werkdagen minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Voor de afspraken op maandag geldt, afmelden vrijdag voor 12.00 uur. Spreek, indien wij niet bereikbaar zijn, zo nodig in, op de voicemail van het mobiele nummer. Bij niet tijdige annulering zijn wij genoodzaakt de door u gereserveerde tijd in rekening te brengen.

BATC zorgverlener
De stichting BATC (Belangen Associatie Therapeut en Consument) registreert, accrediteert en certificeert therapeuten, artsen en organisaties in de natuurgerichte gezondheidszorg. Registratie biedt bescherming, ondersteuning en geloofwaardigheid.


Contactformulier